Struktur Organisasi
Diposting tanggal: 31 Mei 2010

 

BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) 

STRUKTUR KEPEGAWAIAN
                    

 

     
    I.    Kepala Badan Keuangan Daerah            
            Nama    :    
            NIP    :    
            Golongan    :    
                    
    II.    Kepala Badan Keuangan Daerah            
            Nama    :    
            NIP    :    
            Golongan    :    
                    
    III.    Kepala Bidang Anggaran            
            Nama    :    
            NIP    :    
            Golongan    :    
                    
            Kepala Seksi ...        
                Nama    :
                NIP    :
                Golongan    :
                    
            Kepala Seksi ...        
                Nama    :
                NIP    :
                Golongan    :
                    
    VI.    Kepala Bidang Perbendaharaan            
            Nama    :    
            NIP    :    
            Golongan    :    
                    
            Kepala Seksi ...        
                Nama    :
                NIP    :
                Golongan    :
                    
            Kepala Seksi ...        
                Nama    :
                NIP    :
                Golongan    :
                    
    V.    Kepala Bidang Verifikasi dan Akuntasi            
            Nama    :    
            NIP    :    
            Golongan    :    
                    
            Kepala Seksi ...        
                Nama    :
                NIP    :
                Golongan    :
                    
            Kepala Seksi ...        
                Nama    :
                NIP    :
                Golongan    :
                    
    VI.    BIDANG ASET            
        Kepala Bidang Aset            
            Nama    :    
            NIP    :    
            Golongan    :    
                    
        Kepala Seksi ...            
            Nama    :    
            NIP    :    
            Golongan    :    
                    
        Kepala Seksi ...            
            Nama    :    
            NIP    :    
            Golongan    :    
                    
    VII.    Kepala Bidang Pendapatan            
            Nama    :    
            NIP    :    
            Golongan    :    
                    
        Kepala Seksi ...            
            Nama    :    
            NIP    :    
            Golongan    :    
                    
        Kepala Seksi ...            
            Nama    :    
            NIP    :    
            Golongan    :    
                    
    IX.    Staf